polski __english __deutsch ________Impressum____

Rejestracja pojazdu

Od lat budujemy pojazdy, których miejscem przeznaczenia są wszystkie kraje Europy. Oprócz ogólnych wymogów ogólnoeuropejskich, każde państwo ma swoje indywidualne przepisy nakładające na nas, jako producenta pojazdów specjalistycznych konkretne obowiązki w zakresie maksymalnych gabarytów, kubatur, oraz rozwiązań konstrukcyjnych.

Podczas projektowania i budowy pojazdu rygorystycznie przestrzegamy wszystkich prawnych wymogów kraju przeznaczenia a ostatecznym potwierdzeniem jest to, że sami pozyskujemy wszystkie dokumenty dopuszczające do ruchu.

Szczególnie ważną dla nas kwestią jest wykorzystanie wszelkich możliwości technicznych, aby móc rejestrować nasze pojazdy specjalistyczne, jako kempingi. Pozwala to naszym klientom uzyskać niezwykle atrakcyjne ulgi podatkowe. Kemping też może bez ograniczeń poruszać się w weekendy oraz nie dotyczą go obostrzenia w czasie jazdy, uprawnień do ruchu itp. Przepisy rejestracyjne kempingów są jednak bardzo rygorystyczne.

Nam udaje się rejestrować nasze pojazdy, jako kempingi w całej Europie, nawet w Szwajcarii, która słynie ze swoich drobiazgowych i rygorystycznych wymagań rejestracyjnych.

Posiadamy odpowiednią wiedzę oraz odpowiednie pozwolenia, które umożliwiają nam rejestrację na terenie Szwajcarii kampingu aż na cztery konie.

W ramach kontraktu, oprócz wymarzonego pojazdu otrzymujesz od nas komplet dokumentów rejestracyjnych dla wskazanego przez siebie kraju.